SI-UK จ่ายให้! ค่าตั๋วเครื่องบิน 50% จากกรุงเทพ สู่ ลอนดอน หรือ สนามบินใดๆ ในสหราชอาณาจักร
SI-UK จ่ายให้! ค่าตั๋วเครื่องบิน 50% จากกรุงเทพ สู่ ลอนดอน หรือ สนามบินใดๆ ในสหราชอาณาจักร

รางวัล

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงาน    ลงทะเบียนเข้างาน

SI-UK จ่ายให้! ค่าตั๋วเครื่องบิน 50% จากกรุงเทพฯ - ลอนดอน หรือสนามบินใด ๆ ในสหราชอาณาจักร

SI-UK seminars university fair

 

เงื่อนไขผู้มีสิทธิเข้าร่วมแคมเปญส่วนลดค่าตั๋วเครื่องบิน:

 1. เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม SI-UK University Fair Online 2020 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2020
 2. ต้องทำการสมัครเรียน และตอบรับกับทาง SI-UK Thailand ในการเรียนต่อ รอบมกราคม 2021 มหาวิทยาลัยใดๆ ในสหราชอาณาจักร ที่ SI-UK เป็นตัวแทน ก่อนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2020
 3. นักเรียนต้องเป็นผู้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินในราคาเต็มก่อน และผู้ได้รับรางวัลจะต้องนำหลักฐานการชำระเงิน มาแสดงต่อบริษัท เพื่อรับการคืนเงินตามเงื่อนไข เป็นเช็คหรือเงินโอนด้วยสกุลเงินบาทเท่านั้น
 4. ชื่อผู้โดยสาร และชื่อนักเรียน จำเป็นต้องเป็นชื่อเดียวกัน
 5. รางวัล
  • รางวัลที่ 1 - เงินคืน 50% จากยอดที่ชำระ สำหรับค่าตั๋วเครื่องบิน เที่ยวบินจาก ท่าอากาศยานในกรุงเทพ ถึง ท่าอากาศยานใดๆ ในสหราชอาณาจักร ชั้นโดยสารใด/สายการบินใดก็ได้ เที่ยวเดียวหรือไปกลับ สูงสุด 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลที่ 2 - เงินคืน 35% จากยอดที่ชำระ สำหรับค่าตั๋วเครื่องบิน เที่ยวบินจาก ท่าอากาศยานในกรุงเทพ ถึง ท่าอากาศยานใดๆ ในสหราชอาณาจักร ชั้นโดยสารใด/สายการบินใดก็ได้ เที่ยวเดียวหรือไปกลับ สูงสุด 8,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 6. บริษัทจะประกาศผลชื่อผู้โชคดีในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2020 ผ่านช่องทางหน้าเว็บไซต์ www.ukunifair.co.uk/bangkok/prizes/
 7. บริษัทจะทำการจ่ายเงินคืน ให้แก่ผู้โชคดี ภายในวันที่ 31 มกราคม 2021 หรือภายใน 90 วันหลังจากนักเรียนได้รับวีซ่า
 8. การตัดสินของคณะกรรมการกิจกรรมและบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้ง หรืออุทธรณ์ใดๆได้

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี! ได้ที่นี่

© 2024 SI-UK |

All rights reserved

| Privacy Policy
© 2024 SI-UK |

All rights reserved

| Privacy Policy