รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงาน UK University Fair 2020 bangkok/
รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงาน UK University Fair 2020

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงาน

SI-UK University Fair 2020 - วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563

ลงทะเบียนเข้างาน

SI-UK ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค COVID-19

SI-UK และโรงแรม Grande Centre Point Terminal21 ร่วมรณรงค์ป้องกัน การกระจายของเชื้อโรค โดยจะจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัยแจกให้น้อง ๆ ที่ต้องการภายในงาน SI-UK University Fair 2020

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงาน

ร่วมจัดกิจกรรมโดย

© 2020 SI-UK |

All rights reserved

| Privacy Policy
© 2020 SI-UK |

All rights reserved

| Privacy Policy