ข้อมูลการเดินทางและสถานที่จัดงาน | SI-UK University Fair 2020 bangkok/
ข้อมูลการเดินทางและสถานที่จัดงาน | SI-UK University Fair 2020

การเดินทาง และสถานที่จัดงาน

SI-UK University Fair 2020 - วันวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563

ลงทะเบียนเข้างาน

การเดินทาง สถานที่และเวลาจัดงาน

โรงแรม InterContinental กรุงเทพฯ - ชั้น Lobby Level

BTS ชิดลม

ในวันวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563
สัมมนาฟรี 13:00 - 20:00
พบและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย 15:00 - 20:00

สามารถจอดรถฟรีที่โรงแรม

แผนที่ Google Map

© 2019 SI-UK |

All rights reserved

| Privacy Policy
© 2019 SI-UK |

All rights reserved

| Privacy Policy