ให้คำปรึกษาด้านการยื่นขอวีซ่า ฟรี! ที่งานเรียนต่ออังกฤษ SI-UK University Fair 2023
ให้คำปรึกษาด้านการยื่นขอวีซ่า ฟรี! ที่งานเรียนต่ออังกฤษ SI-UK University Fair 2023

วีซ่า

SI-UK University Fair 2023

ลงทะเบียนเข้างาน

วีซ่า

บริการให้คำปรึกษาการยื่นเรื่องขอวีซ่าในการไปศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร ถือเป็นหนึ่งในบริการหลักของ SI-UK เนื่องจากเป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญมากในการไปศึกษาต่อยังสหราชอาณาจักร ฉะนั้น เราจึงมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญชำนาญการในด้านวีซ่า ที่ผ่านการอบรมจากสถานทูตอังกฤษมาให้คำแนะนำ และช่วยเหลือนักเรียนของเราในการยื่นขอวีซ่า จึงเป็นโอกาสที่ดีของน้อง ๆ ที่มาร่วมงาน SI-UK University Fair ที่จะได้ซักถามและขอคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของเรา ภายในงาน

ทีมที่ปรึกษาด้านวีซ่าสามารถช่วยเหลือน้อง ๆ แบ่งแยกได้ตามประเภทของวีซ่า ดังนี้

  • Tier4 Visa (วีซ่านักเรียน) สำหรับในการศึกษาในสหราชอาณาจักร หรือ เปลี่ยนแปลงสถานศึกษา
  • Short term Student Visitor visa
  • Student Visitor Extended

บริการของเรามี ดังนี้ 

  • ให้คำแนะนำในการเตรียมเอกสารในการยื่นขอวีซ่า
  • ช่วยกรอกใบคำร้องในการยื่นวีซ่าออนไลน์ให้ถูกต้อง ตรงตามหลักเกณฑ์ของสถานทูต

ถ้านักเรียนเลือกใช้บริการด้านวีซ่าของเรา จะสามารถมั่นใจได้ว่า

  • ท่านจะได้รับคำปรึกษา ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่อัพเดทอยู่ตลอดเวลา จากเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญการในด้านวีซ่าของเราที่ผ่านการฝึกอบรมกับทางสถานทูตอังกฤษ
  • จะได้รับคำแนะนำในการเตรียมเอกสารอย่างละเอียดทุกขั้นตอน
  • จะได้รับโอกาสในการยื่นขอวีซ่าผ่านเพิ่มสูงขึ้น

น้อง ๆ จะได้รับคำปรึกษาด้านการยื่นขอวีซ่า ฟรี! อย่าพลาดโอกาสดี ๆ นี้นะคะ 
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเลย

© 2024 SI-UK |

All rights reserved

| Privacy Policy
© 2024 SI-UK |

All rights reserved

| Privacy Policy