ฟรี! กิจกรรมสัมมนาที่งานเรียนต่ออังกฤษ SI-UK University Fair 2023
ฟรี! กิจกรรมสัมมนาที่งานเรียนต่ออังกฤษ SI-UK University Fair 2023

สัมมนา

สัมมนาฟรี เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเรียนต่อ UK

SI-UK University Fair 2023

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงาน   ขั้นตอนและวิธีเข้าร่วมงาน   ลงทะเบียน  

ตารางกิจกรรม และสัมมนา 

  • 15.00 - 19.00 น. : รับคำปรึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำอังกฤษ และ UK รวม 60 แห่ง
  • 15.00 - 19.00 น. ทดสอบ IELTS Mock Test พาร์ท Writing (Task 2) โดย British Council IELTS
  • 16.00 - 17.00 น. บริการตรวจ SOP โดยเจ้าของภาษาผู้เชี่ยวชาญ
  • 18.00 - 19.00 น. บริการตรวจ SOP โดยเจ้าของภาษาผู้เชี่ยวชาญ

 

© 2024 SI-UK |

All rights reserved

| Privacy Policy
© 2024 SI-UK |

All rights reserved

| Privacy Policy