ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมกิจกรรม SI-UK University Fair Online 2021 bangkok/
ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมกิจกรรม SI-UK University Fair Online 2021

ทุนการศึกษา

SI-UK University Fair Online 2021

ลงทะเบียนเข้าร่วม ฟรี

ทุนการศึกษา

SI-UK ตัวแทนอย่างเป็นทางการของสถาบันกว่า 100 แห่งที่สหราชอาณาจักร 

ทุนการศึกษา เฉพาะในกิจกรรม SI-UK University Online Fair 2021

Bournemouth University

Loughborough University

Royal Holloway, University of London

St Mary’s University, London

University of Chichester

University of Bristol

University of East Anglia

University of Essex 

University of Leicester 

University of Surrey

University of York

เพื่อให้สะดวกในการประเมินผลของทางเจ้าหน้าที่ของแต่ละสถาบันการศึกษาเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สำหรับการสมัครเรียน SI-UK ขอแนะนำให้นักเรียนได้เตรียมสำเนาเอกสารดังต่อไปนี้ (ถ้ามี) มาในงานนี้ด้วย

  • Academic Transcript (ใบแสดงผลการเรียน)
  • สำเนา Passport
  • Certificate of Graduation (ใบปริญญาบัตรจากการศึกษาที่ผ่านมา)
  • CV/résumé (ประวัติส่วนตัวอย่างเป็นทางการ)
  • Certificate of English Proficiency: IELTS (ผลสอบ IELTS, ถ้ามี)
  • Personal Statement: SOP (จดหมายแนะนำตัว)
  • Reference Letters: Academic or Business (จดหมายรับรองการศึกษา หรือจดหมายรับรองการทำงาน, ถ้ามี)

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย หลักสูตร อื่น ๆ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน SI-UK University Fair Online 2021 เพื่อมาพูดคุยกับตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำ UK มากมาย

ลงทะเบียนเข้าร่วม ฟรี

© 2021 SI-UK |

All rights reserved

| Privacy Policy
© 2021 SI-UK |

All rights reserved

| Privacy Policy