ทุนการศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงาน SI-UK University Fair Online 2020 bangkok/
ทุนการศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงาน SI-UK University Fair Online 2020

ทุนการศึกษา

SI-UK University Fair Online 2020

ลงทะเบียนเข้างาน

ทุนการศึกษา

SI-UK ตัวแทนอย่างเป็นทางการของสถาบันกว่า 100 แห่งที่สหราชอาณาจักร 

ทุนการศึกษา เฉพาะในงาน SI-UK University Fair Online 2020

 • Teesside University ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนในหลักสูตร Foundation ทั้งระดับปริญญาตรีและโท มูลค่า 1,500 GBP หรือ £2,000 GBP / และทุนการศึกษา Vice Chancellor's Scholarship ทั้งระดับปริญญาตรีและโท มูลค่า 5,000 GBP
 • University of Exeter ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนสำหรับระดับปริญญาตรี มูลค่า 5,000 GBP / และทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนสำหรับระดับปริญญาโท มูลค่า 10,000 GBP
 • Liverpool John Moores University ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนสำหรับระดับปริญญาตรี มูลค่า 3,000 GBP / และทุนการศึกษา Achievement Scholarship สำหรับระดับปริญญาโท มูลค่า 3,000 GBP
 • University of Sunderland ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนสำหรับระดับปริญญาตรี มูลค่า 1,500 GBP 
 • Northumbria University ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนสำหรับระดับปริญญาตรี มูลค่า 3,000 GBP /  และทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนสำหรับระดับปริญญาโท มูลค่า 2,000 GBP
 • Loughborough University ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนสำหรับนักกีฬา (Sport Scholarships) ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มูลค่า 5,000 GBP
 • De Montfort University ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนทั้งระดับปริญญาตรีและโท มูลค่า 1,500 GBP / ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียนสำหรับนักกีฬา (Sport Scholarships) ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มูลค่า 6,000 GBP
 • University of Portsmouth ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน Vice Chancellor's Global Development Scholarship ทั้งระดับปริญญาตรีและโท มูลค่า 1,600 GBP
 • UWE Bristol มอบทุน International Sport Scholarship เป็นทุนส่วนลด 30% จากค่าเล่าเรียน ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
 • University of Sussex ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน Chancellor’s Masters Scholarship ในหลักสูตรระดับปริญญาโท มูลค่า 3,000 GBP
 • St Mary's University, Twickenham ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน Sport scholarships มูลค่า 3,000 GBP  สำหรับระดับปริญญาตรีและโท / และทุน International Scholarships มูลค่า 3,000 GBP สำหรับระดับปริญญาตรีและโท
 • Keels University มอบทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน มูลค่า 2,500 GBP สำหรับระดับปริญญาตรี
 • University of Kent มอบทุน International Scholarships for Taught Masters มูลค่า 8,000 GBP สำหรับระดับปริญญาโท

เพื่อให้สะดวกในการประเมินผลของทางเจ้าหน้าที่ของแต่ละสถาบันการศึกษาเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สำหรับการสมัครเรียน SI-UK ขอแนะนำให้นักเรียนได้เตรียมสำเนาเอกสารดังต่อไปนี้ (ถ้ามี) มาในงานนี้ด้วย

 • Academic Transcript (ใบแสดงผลการเรียน)
 • สำเนา Passport
 • Certificate of Graduation (ใบปริญญาบัตรจากการศึกษาที่ผ่านมา)
 • CV/résumé (ประวัติส่วนตัวอย่างเป็นทางการ)
 • Certificate of English Proficiency: IELTS (ผลสอบ IELTS, ถ้ามี)
 • Personal Statement: SOP (จดหมายแนะนำตัว)
 • Reference Letters: Academic or Business (จดหมายรับรองการศึกษา หรือจดหมายรับรองการทำงาน, ถ้ามี)

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย หลักสูตร อื่น ๆ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน SI-UK University Fair Online 2020 เพื่อมาพูดคุยกับตัวแทนมหาวิทยาลัยทั้ง ข้างต้น ทั้งนี้ยังมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร (UK) อื่น ๆ อีกมากมาย

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

© 2020 SI-UK |

All rights reserved

| Privacy Policy
© 2020 SI-UK |

All rights reserved

| Privacy Policy