คำถามที่ถามบ่อย | SI-UK University Fair งานศึกษาต่อสหราชอาณาจักรแห่งปี
คำถามที่ถามบ่อย | SI-UK University Fair งานศึกษาต่อสหราชอาณาจักรแห่งปี

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ SI-UK University Fair

SI-UK University Fair - FAQs

ตอบ: งานมหกรรมการศึกษาครั้งนี้ได้รวบรวมสถาบันการศึกษาชื่อดังต่างๆ ทั่วสหราชอาณาจักร งานครั้งนี้จึงเหมาะกับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อภายในสหราชอาณาจักร อันหมายรวมถึง อังกฤษและเวลส์

ตอบ: เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาว่านักเรียนแต่ละคนมีคุณสมบัติเพียงพอในการสมัครเรียนคอร์สต่างๆ หรือสมัครทุนการศึกษา ทาง SI-UK ขอแนะนำให้นักเรียนเตรียมเอกสาร ดังนี้

• ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

• ผลสอบไอเอลส์ (ถ้ามี)

• จดหมายแนะนำตัว (Personal Statement/SOP)

• สำหรับนักเรียนที่สนใจสมัครเรียนสาขาวิชาทางด้าน Art and Design ทาง SI-UK ขอแนะนำว่าควรนำ portfolio มาด้วย

ตอบ: ไม่มีค่ะ สำหรับงาน SI-UK University Fair เป็นงานที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพียงแค่นักเรียนลงทะเบียนก่อนเข้างานผ่านทางเว็บไซต์ของเราเพื่อความสะดวกในการเข้างาน

ตอบ: สำหรับผู้ร่วมงานทุกท่าน จะได้รับคู่มือในการเข้าชมงาน ซึ่งจะบอกรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับตำแหน่งบูทของแต่ละมหาวิทยาลัย และรายละเอียดด้านสาขาวิชาเรียนต่างๆ อย่าลืม! ที่จะเข้ารับคำปรึกษา ฟรี! จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเรา ก่อนที่จะถึงวันงาน เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยให้นักเรียนสามารถวางแผนเลือกสาขาวิชาเรียน และมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนได้

ตอบ: นักเรียนสามารถมาถึงงานในช่วงเวลาใดก็ได้ระหว่าง 15.00 - 19.00 น. ตามที่นักเรียนสะดวก

ตอบ: แต่ละมหาวิทยาลัยจะนำคู่มือหลักสูตรต่างๆ รวมถึงใบสมัคร และเอกสารอื่นๆ มาที่งานอยู่แล้ว และเอกสารทั้งหมดสำหรับแจกนักเรียนที่สนใจ ฟรี!

ตอบ: ไม่ใช่ปัญหาใดหากนักเรียนจะไม่ได้มีความรู้มาก่อนเกี่ยวกับการศึกษาต่อสหราช อาณาจักร เพราะนี่คือ เป้าหมายของการจัดงานในครั้งนี้ ที่ SI-UK มีหน้าที่จะให้ความช่วยเหลือนักเรียนโดยเจ้าหน้าที่ของเราที่เป็น UK University Specialists แค่เพียงนักเรียนที่มีความสนใจจะศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักร ในสาขาวิชาใดๆ ก็ตามแจ้งความต้องการ เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเราก็จะช่วยวางแผนการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา ที่มีความเหมาะสม และดีที่สุดให้กับนักเรียนทุกท่าน

© 2024 SI-UK |

All rights reserved

| Privacy Policy
© 2024 SI-UK |

All rights reserved

| Privacy Policy