นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

S.I.UK London (ltd) ("SI-UK") เป็นบริษัทผู้ดำเนินการเวบไซต์ www.studyin-uk.com มีนโยบายความเป็นส่วนตัวดังนี้

หลักการของเรา

1. เราป้องกันความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเวบไซต์ของเราโดยใช้เทคโนโลยีที่มีความปลอดภัย ซึ่งหมายถึง:

เราใช้เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมในการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณ

หาก มีการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการอื่นๆ ผู้ให้บริการนั้นๆ จะต้องใช้เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมในการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณ

2. เราเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณจะได้รับอีเมลล์ข่าวสารจาก SI-UK เมื่อคุณทำการลงทะเบียนรับข่าวสารจากเราเท่านั้น เราไม่มีนโยบายการส่งต่อข้อมูลที่อยู่อีเมลล์ของคุณให้กับบุคคลที่สาม

3. เราทำการเก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นเมื่อกระทำการที่เกี่ยว ข้องกับธุรกิจของเราและได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเท่านั้น

4. เรามีความโปร่งใสในการเก็บและใช้ข้อมูลของคุณ

5. เราใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ที่ได้ตกลงกันไว้แต่แรกเริ่มเท่านั้น

เราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง?

เรา ทำการเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการเวบไซต์ของเรา เมื่อผู้ใช้บริการทำการลงทะเบียน และใช้บริการเวบไซต์ผ่าน cookies การโพสต์ และเมื่อมีการลงทะเบียนรับข่าวสารผ่านทางอีเมลล์

เราอาจทำการเก็บ ข้อมูลเพิ่มเติมบางอย่าง เช่น ตำแหน่งถิ่นที่อยู่ของคุณ ในบางโอกาส ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของเรา โดยเฉพาะการให้ข้อมูลแนะนำเวอร์ชั่นของเวบไซต์ของเราที่เหมาะสมกับถิ่นที่ อยู่ของคุณ

การลงทะเบียนเพื่อรับบริการแนะแนวจากเรา

ข้อมูล น้อยที่สุดที่เราต้องการในการใช้ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารทางอีเมลล์จากเรา นั้น คือที่อยู่อีเมลล์ของคุณ เราจะทำการขอข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ จากคุณ สำหรับบริการอื่นๆ เช่น ในการลงทะเบียนเข้าใช้ Online Library ของเรา จะต้องการข้อมูล ชื่อ, อีเมลล์และรหัสผ่าน หากไม่ได้มีการระบุเป็นอย่างอื่น คุณต้องให้ข้อมูลในการลงทะเบียนให้ครบถ้วน

เราอาจสอบถามข้อมูลเพิ่ม เติม สำหรับบริการบางอย่าง เช่น การลงทะเบียนเพื่อรับบริการแนะแนวศึกษาต่อ ทั้งนี้ เพื่อที่เราจะสามารถให้ข้อมูลต่างๆ ที่เหมาะสมและถูกต้องสำหรับคุณได้

เมื่อคุณทำการลงทะเบียนรับข่าวสารทางอีเมลล์จาก SI-UK คุณจะได้รับอีเมลล์จากเรา ซึ่งคุณสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาหากต้องการ

การใช้ cookies

เรามีการใช้ cookies ด้วยเหตุผลต่อไปนี้:

1. เพื่อประโยชน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติในเรื่องจำนวนผู้เข้าชมเวบไซต์ และความถี่ในการเข้าชมเวบไซต์ เราเก็บข้อมูลหน้าเพจที่ได้รับความนิยมเข้าชมสูงสุด และจากผู้ใช้บริการในประเทศใด

2. SI-UK อาจใช้ cookies ในการแนะนำข้อมูลที่เราเชื่อว่าอาจตรงกับความสนใจของคุณ โดยยึดจากตำแหน่งถิ่นที่อยู่ของคุณ

ในการใช้บริการเวบไซต์ของเรา คุณตกลงที่จะให้มีการใช้ cookies ตามที่ได้อธิบายข้างต้น

การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณ

หาก คุณต้องการให้มีการแก้ไขหรือยกเลิกข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณในระบบของเรา กรุณาติดต่อเรา โดยส่งอีเมลล์มาที่ info@studyin-uk.com เรายินดีที่จะแก้ไขข้อมูลตามที่ได้มีการร้องขอ

© 2024 SI-UK |

All rights reserved

| Privacy Policy
© 2024 SI-UK |

All rights reserved

| Privacy Policy