SI-UK University Fair 2017 Scholarships

ข่าวสาร Bangkok Fair

SI-UK University Fair 2017 Scholarships

28 November 2016

Scholarships
ข้อมูลทุนการศึกษาในงาน SI-UK University Fair 2017
SI-UK Bangkok บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับทุนการศึกษาแก่นักศึกษานานาชาติที่สนใจศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร โดยเราได้จัดหาทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ ในสหราชอาณาจักรมากกว่า 100 ทุน ให้กับนักศึกษาที่สมัครมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรกับเรา ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการได้รับทุนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในอนาคต
อ่านรายละเอียดทุนการศึกษาเพิ่มเติมที่นี่