ข่าว | SI-UK University Fair 2017 ที่กรุงเทพ

ข่าวสาร Bangkok Fair

ทุนการศึกษาใหม่จากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรในงาน July SI-UK Fair

12 July 2017

ทุนการศึกษาใหม่จากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรในงาน July SI-UK University Fair 2017 Bournemouth University สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในช่วงเดือนมกราคม 2018 มีทุนการศึกษาดังต่อไปนี้

Read more

มหาวิทยาลัยที่ยังเปิดรับนักศึกษาในเดือนมกราคม 2018

11 July 2017

สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังตัดสินใจไปเรียนต่อสหราชอาณาจักรต้นปีหน้า SI-UK ขอแนะนำมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่ยังเปิดรับนักศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียนในช่วงเดือนมกราคม 2018

Read more

แนะนำมหาวิทยาลัย University of Exeter

11 July 2017

SI-UK ขอแนะนำมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้าน Business, IT และ Economics โดย University of Exeter  นั้น ได้รับการจัดอันดับจาก มหาวิทยาลัยท็อป 10 ของสหราชอาณาจักร โดยอยู่ในอันดับที่ 9 

Read more

แนะนำ University of Sheffield มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

7 July 2017

ขอแนะนำ University of Sheffield มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่นำความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ผสมผสานกับวิศวกรรมศาสตร์บวกกับแนวคิดสร้างสรรค์และการทักษะการแก้ปัญหามารวมกันซึ่งจะสามารถสร้างวิศกรที่ยอดเยี่ยมได้ในอนาคต

Read more

สนใจเรียนกฎหมายกับ University of East Anglia ท็อป 10 ของ UK

6 July 2017

SI-UK ขอแนะนำ University of East Anglia โดย UEA Law School เป็นสถานศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและยังมีผลงานที่โดดเด่น มีศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จมากมาย อีกทั้งงานวิจัยของที่นี่ยังเป็นงานวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับชาติ โดยได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในท็อป 10 

Read more