ฟรี! กิจกรรมสัมมนาที่งาน SI-UK University Fair 2021 bangkok/
ฟรี! กิจกรรมสัมมนาที่งาน SI-UK University Fair 2021

สัมมนา

สัมมนาฟรี เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเรียนต่อ UK

SI-UK University Fair 2021

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงาน   ขั้นตอนและวิธีเข้าร่วมงาน   ลงทะเบียน  

ตารางกิจกรรมสัมมนา: 

  • เวลา 13.00 - 14.00 น. Pre-test IELTS Writing (Task2)
  • เวลา 14.00 - 15.00 น. IELTS Seminar (Reading)
  • เวลา 15.00 - 16.00 น. IELTS Seminar (Speaking)
  • เวลา 16.00 - 16.30 น. SOP Seminar
  • เวลา 17.00 - 18.00 น. One-on-one SOP Counselling Session (ตรวจเช็ค SOP ตัวต่อตัว โดยเจ้าของภาษา)

 

© 2021 SI-UK |

All rights reserved

| Privacy Policy
© 2021 SI-UK |

All rights reserved

| Privacy Policy