กิจกรรมสัมมนาที่งาน SI-UK University Fair 2016

สัมมนา

สัมมนา

SI-UK University Fair เป็นเจ้าภาพในการจัดงานสัมมนาต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนในการหาข้อมูลในด้านต่าง ๆ โดยในวันงานจะมีกิจกรรมสัมมนาดังนี้

IELTS Seminar เวลา 17:30 – 18:00 น.
พบกับสัมมนา IELTS และวิธีการเตรียมพร้อมก่อนลงสอบสนามจริงเพื่อนำคะแนนสอบ IELTS ไปใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

IELTS Seminar - เตรียมพร้อมเพื่อผลสอบ IELTS 6.5-7
พบกับ:
1. สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการสอบ IELTS แต่ละพาร์ทมีอะไรบ้าง
2. เทคนิคและเคล็ดลับสำหรับการสอบ พูด อ่าน เขียนและฟัง
3. แนวทางในการพัฒนาทักษะอย่างรวดเร็วและได้ผล
4. แนวทางที่ดีที่สุดในการทำข้อสอบ IELTS ให้ได้คะแนนสูง

ผู้เชี่ยวชาญของเรามีประสบการณ์สูงในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนทำการสอบ IELTS ผู้เข้าร่วมสัมนาสามารถสอบถามแนวทางการทำข้อสอบหรือเคล็ดลับต่าง ๆ กับผู้เชี่ยวชาญได้ เพื่อโอกาสสำคัญของนักเรียนทุกคนที่ต้องการสมัครสอบ IELTS เพื่อใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยของอังกฤษและมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่น ๆ ในสหราชอาณาจักรในอนาคต

กิจกรรมสัมมนา “Studying Media & Communication in London” เวลา 15:30 – 16:00  น. 
พบกับสัมมนาการเรียนต่อด้านมีเดียและการสื่อสาร โดย คุณ  Ceiren Bell นักวิชาการด้านมีเดีย จาก Goldsmiths, University of London  ในหัวข้อ “Studying Media & Communication in London”

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

กิจกรรมสัมมนา “Why Study Law at BPP University?” เวลา 16:00 – 16:30 น.
พบกับสัมมนาการเรียนต่อด้านกฎหมาย ข้อมูลการเรียนรวมไปถึงเส้นทางอาชีพทางด้านกฎหมาย โดย คุณ Lauren Muller ตัวแทนมหาวิทยาลัยจาก BPP University

กิจกรรมสัมมนา “Studying Business and Economics in the UK” เวลา 16:30 – 17:00 น. 
พบกับสัมมนาการเรียนต่อด้านธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ในสหราชอาณาจักร โดย คุณ Robin Reeves, Regional Manager จาก Loughborough University
โดยเนื้อหาครอบคลุมถึงข้อมูลของมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่เปิดสอนที่ Loughborough University ในวิทยาเขตหลักและ East London พร้อมการแนะแนวการศึกษาต่อทางด้านธุรกิจและเศรษฐศาสตร์แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

กิจกรรมสัมมนา “Studying Law in the UK/Durham” เวลา 17:00 – 17:30 น.
พบกับสัมมนาการเรียนต่อทางด้านกฎหมายในสหราชอาณาจักรและหลักสูตรนิติศาสตร์ที่เปิดสอนที่ Durham University โดย Dr. Mike Adcock, LLM Program Director