กิจกรรมสัมมนาที่งาน SI-UK University Fair 2017

สัมมนา

Seminar Schedule

ครั้งนี้ไม่มีกิจกรรมสัมมนาภายในงาน 

แต่เรายังมีกิจกรรม IELTS Demo Test ที่สำนักงานของ SI-UK Bangkok ทุก ๆ สัปดาห์
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่