ทุนการศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงาน SI-UK University Fair 2016

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

SI-UK บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับทุนการศึกษาแก่นักศึกษานานาชาติที่สนใจศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร โดยเราได้จัดหาทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ ในสหราชอาณาจักรมากกว่า 100 ทุน ให้กับนักศึกษาที่สมัครมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรกับเรา ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการได้รับทุนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาในอนาคต

Birkbeck, University of London

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติ
  มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษานานาชาติโดยเฉพาะ โดยมีทั้งทุนโดยตรงจากมหาวิทยาลัยและทุนอื่น ๆ จากองค์กรที่เป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัย

 • Chevening Scholarships ประจำปี 2017
  Chevening Scholarships เป็นทุนการศึกษาแบบเต็มรูปแบบ โดยรวมในส่วนของค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยมีการมอบทุนในหลายสาขาวิชา ให้แก่นักศึกษานานาชาติจากหลายประเทศ โดยมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมมือกับ ทุน Chevening Scholarships ตั้งแต่แรกเริ่ม โดยทุนนี้เป็นทุนการศึกษาแบบเต็มรูปแบบ โดยรวมในส่วนของค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยมีการมอบทุนในหลายสาขาวิชา ให้แก่นักศึกษานานาชาติจากหลายประเทศ
  อ่านรายละเอียดทุนที่ Birkbeck เพิ่มเติมที่นี่

University of Greenwich

 • ที่ University of Greenwich มีทุนการศึกษาปริญญาตรีสำหรับนักศึกษานานาชาติประจำปี  
  มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษานานาชาติโดยเฉพาะ โดยมีทั้งทุนโดยตรงจากมหาวิทยาลัยและทุนอื่น ๆ จากองค์กรที่เป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัย

  ที่ University of Greenwich มีทุนปริญญาตรี ปี 2016/17 ได้แก่ 
 • ทุน  Greenwich Scholarship Programme (GSP) 
 • ทุน  High Achievement Scholarship ทุน Access Scholarship 
 • ทุน  Aspire@Greenwich
 • ค่าเล่าเรียนและทุนการศึกษา อ่านเพิ่มเติมที่นี่ 

Royal Holloway University of London

          ระดับสูงกว่าปริญญาตรี (Postgraduate)

Bournmouth University

 • Postgraduate Academic Excellence Scholarship ทุนส่วนลดค่าเรียนสำหรับนักเรียนที่ผลการเรียนดี
  ทุนการศึกษา 3,500 ปอนด์ สำหรับนักเรียนที่ผลการเรียนดี
  (สำหรับนักศึกษาไทย จะต้องมีผลการเรียนตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป)
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
 • Executive Dean’s Scholarship-Faculty of Management (Department of Tourism and Hospitality)(International)
  สำหรับภาคเรียน มกราคม 2017
  ทุนการศึกษา 50% จำนวน 4 ทุน หมดเขตรับสมัคร 18 พ.ย. 2016
  สำหรับภาคเรียน กันยายน 2017
  ทุนการศึกษา 50% หมดเขตรับสมัคร 31 พ.ค. 2017
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Durham University

           Durham University มอบทุนการศึกษาในหลายสาขาให้แก่นักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

Loughborough University

          มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีคุณสมบัติเหมาะสม

Surrey University

          Surrey University มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี โดยมีทั้งทุนการศึกษา ทุนวิจัย และทุนกู้ยืมอื่น ๆ
          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

          รายละเอียดอื่น ๆ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง

Newcastle University

        ในแต่ละปี มหาวิทยาลัยได้มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติเป็นจำนวนมาก โดยนักศึกษานานาชาติทุกคนสามารถสมัครทุนของมหาวิทยาลัยได้อย่างน้อย 1 ทุน