ทุนการศึกษาใหม่จากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรในงาน July SI-UK Fair

ข่าวสาร Bangkok Fair

ทุนการศึกษาใหม่จากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรในงาน July SI-UK Fair

12 July 2017

 

Bournemouth University 

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในช่วงเดือนมกราคม 2018 มีทุนการศึกษาดังต่อไปนี้

 1. Academic Excellence Scholarship 
  เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษาไทยที่มีผลการเรียนเฉลี่ยอย่างน้อย 2.80 โดยเป็นส่วนลดค่าเล่าเรียนมูลค่ากว่า 3,500 ปอนด์

 2. Faculty of Management Executive Dean's Scholarship
  เป็นทุนการศึกษาของ BU Business school ที่มอบให้แก่นักศึกษาในสาขาTourism and Hospitality โดยเป็นทุนส่วนลดถึง 50% สมัครภายในวันที่ 18 พ.ย 2017 

 

Brunel University

ทุน International Academic Excellence Scholarship

เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนใหม่เดือนมกราคม 2018 โดยเป็นส่วนลดค่าเล่าเรียนจำนวน 3,000 ปอนด์ สำหรับปีแรก

 

University of East Anglia 

 1. ทุน School of International Development Excellence Awards สำหรับนักศึกษานานาชาติ

โดยจะมอบส่วนทุนส่วนลดค่าลงทะเบียนเรียนโดยอัตโนมัติ มูลค่า 1,000 ปอนด์ให้แก่นักศึกษานานาชาติที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือเทียบเท่าและได้รับการตอบรับการเข้าเรียนจาก School of International Development แล้ว

 1. ทุน THAMMASAT UNIVERSITY (THAILAND) SCHOLARSHIPS

สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน 10% แบบอัตโนมัติในการศึกษาต่อหลักสูตร LLM กับ University of East Anglia และยังมีทุนการศึกษาส่วนลด 50% จำนวน 2 ทุน สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากคณบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วย

 

University of Essex 

Academic Excellence International Masters Scholarship

เป็นทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบให้แก่นักศึกษานานาชาติที่จะลงทะเบียนเรียนในปี 2017-2018

สำหรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทย นั้นมีมูลค่า 2,000 ปอนด์ และต้องเป็นผู้ที่มีเกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป

 

University The West of England 

ทุน UWE Bristol International scholarships

เป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษานานาชาติในระดับสูงกว่าปริญญาตรี โดยจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยแล้ว  โดยมีทุนการศึกษาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • Academic excellence scholarship
 • Country-specific scholarship
 • Chancellor's Scholarship
 • Millennium Scholarship
 • Justice Malek Ahmad Scholarship
 • Professor Arthur Li Scholarship

สำหรับน้อง ๆ นักศึกษาที่สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษาที่กล่าวไปข้างต้น สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อของ SI-UK Bangkok ได้ ที่นี่ หรือ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน SI-UK University Fair 2017 ฟรี ที่นี่