แนะนำ University of Sheffield มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

ข่าวสาร Bangkok Fair

แนะนำ University of Sheffield มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์

7 July 2017

University of Sheffield

ขอแนะนำ University of Sheffield มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่นำความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ผสมผสานกับวิศวกรรมศาสตร์บวกกับแนวคิดสร้างสรรค์และการทักษะการแก้ปัญหามารวมกันซึ่งจะสามารถสร้างวิศกรที่ยอดเยี่ยมได้ในอนาคต

มหาวิทยาลัยเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับสูงกว่าปริญญาตรีและหลักสูตรการทำวิจัย โดย Mechanical Engineering Departments ของมหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับงานวิจัยให้อยู่อันดับท็อป 5 ของสหราชอาณาจักรทางด้านความยอดเยี่ยมของงานวิจัยจาก Research Excellence Framework ประจำปี 2014

น้อง ๆ สามารถพบและพูดคุยกับตัวแทนมหาวิทยาลัยจาก University of Sheffield ได้ในงาน SI-UK University Fair 2017 สามารถลงทะเบียนเข้างานฟรี!