UK University Fair 2016 Free IELTS Seminar

ข่าวสาร Bangkok Fair

UK University Fair 2016 Free IELTS Seminar

26 January 2016

 

SI-UK Thailand เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม IELTS Seminar ฟรี! โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

IELTS Seminar

รอบที่ 1 3:00pm - 4:00pm
รอบที่ 2 5:00pm - 6:00pm 
IELTS Seminar - เตรียมพร้อมเพื่อผลสอบ IELTS 6.5-7
พบกับ:
  1. สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการสอบ IELTS แต่ละพาร์ทมีอะไรบ้าง
  2. เทคนิคและเคล็ดลับสำหรับการสอบ พูด อ่าน เขียนและฟัง
  3. แนวทางในการพัฒนาทักษะอย่างรวดเร็วและได้ผล
  4. แนวทางที่ดีที่สุดในการทำข้อสอบ IELTS ให้ได้คะแนนสูง
ผู้เชี่ยวชาญของเรามีประสบการณ์สูงในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนทำการสอบ IELTS ผู้เข้าร่วมสัมนาสามารถสอบถามแนวทางการทำข้อสอบหรือเคล็ดลับต่างๆ กับผู้เชี่ยวชาญได้

 

เพื่อโอกาสสำคัญของนักเรียนทุกคนที่ต้องการสมัครสอบ IELTS เพื่อใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยของอังกฤษและมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักรในอนาคต 

กิจกรรม IELTS Seminar ทั้งหมดสนับสนุนโดย 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมนา

เรื่อง : IELTS Work shop

วันที่ : 26 มกราคม 2559

สถานที่ : รร.ดุสิตธานี กรุงเทพ

หมายเหตุ : การทำแบบทดสอบจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงค่ะ

ลงทะเ ยนเข้าร่วมสัมนา