การสมัครมหาวิทยาลัยสหราชอาณาจักรในเดือนมกราคม

ข่าวสาร Bangkok Fair

การสมัครมหาวิทยาลัยสหราชอาณาจักรในเดือนมกราคม

28 November 2016

January Intake
การสมัครมหาวิทยาลัยสหราชอาณาจักรในเดือนมกราคม
การสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยสหราชอาณาจักรในเดือนมกราคมเหมาะสำหรับนักศึกษานานาชาติที่ต้องการศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตร pre-university รวมไปถึงการสมัครชิงทุนการศึกษาและดำเนินการด้านวีซ่า SI-UK พร้อมบริการให้คำแนะนำ คัดเลือก และช่วยคุณสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ในเดือนมกราคม 2017 ในหลักสูตร ปริญญาตรี ระดับสูงกว่าปริญญาตรี และหลักสูตร Foundation 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่