ข้อมูลการเดินทางและสถานที่จัดงาน | SI-UK University Fair 2017

การเดินทางและสถานที่จัดงาน

การเดินทาง สถานที่และเวลาจัดงาน

โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21