ข้อมูลการเดินทางและสถานที่จัดงาน | SI-UK University Fair 2018

การเดินทางและสถานที่จัดงาน

การเดินทาง สถานที่และเวลาจัดงาน

โรงแรม Intercontinental กรุงเทพ (BTS ชิดลม)
วันพฤหัสที่ 18 มกราคม 2561 
ตั้งแต่เวลา 15.00 - 20.00 น.
(สามารถเข้าร่วมงานเวลาใดก็ได้ ในเวลาดังกล่าว)