ข้อมูลการเดินทางและสถานที่จัดงาน | SI-UK University Fair 2018

การเดินทางและสถานที่จัดงาน

การเดินทาง สถานที่และเวลาจัดงาน

โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 (BTS อโศก)
ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561
ตั้งแต่เวลา 15.00 - 20.00 น.
(สามารถเข้าร่วมงานเวลาใดก็ได้ ในเวลาดังกล่าว)