ข้อมูลการเดินทางและสถานที่จัดงาน | SI-UK University Fair 2018
ข้อมูลการเดินทางและสถานที่จัดงาน | SI-UK University Fair 2018

การเดินทางและสถานที่จัดงาน

การเดินทาง สถานที่และเวลาจัดงาน

โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 (BTS อโศก)
ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ตั้งแต่เวลา 13.00 - 18.00 น.
(สามารถเข้าร่วมงานเวลาใดก็ได้ ในเวลาดังกล่าว)

ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าร่วมงาน SI-UK University Fair 2019 ฟรีได้ที่นี่

เช็คมหาวิทยาลัยใน UK ทั้งหมดที่มาร่วมงาน