ข้อมูลการเดินทางและสถานที่จัดงาน | SI-UK University Fair 2018

การเดินทางและสถานที่จัดงาน

การเดินทาง สถานที่และเวลาจัดงาน

โรงแรม Landmark กรุงเทพ (BTS นานา)
ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2561
ตั้งแต่เวลา 15.00 - 20.00 น.
(สามารถเข้าร่วมงานเวลาใดก็ได้ ในเวลาดังกล่าว)