ข้อมูลการเดินทางและสถานที่จัดงาน | SI-UK University Fair 2017

การเดินทางและสถานที่จัดงาน

การเดินทาง สถานที่และเวลาจัดงาน

โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพ (BTS นานา)